Salvation Matters

           GOD’S PLAN FOR MAN’S SALVATION

God’s Grace                                                            Ephesians 2:8

Christ’s Blood                                                             Romans 5:9

The Holy Spirit’s Gospel                                      Romans 1:16

Sinner’s Faith                                                                  Acts 16:31

Sinner’s Repentance                                                 Acts 17:30

Sinner’s Confession                                            Romans 10:10

Sinner’s Baptism                                                         I Peter 3:21

Christian’s Work                                                          James 2:24

Christian’s Hope                                                      Romans 8:24

Christian’s Endurance                                      Revelation 2:10